Asset Managing Partners

Bericht ontvangen?

Het kan zijn dat u van AMP bericht heeft ontvangen over een betaalachterstand. Wij investeren namelijk in openstaande vorderingen en hebben hierover dagelijks contact met diverse debiteuren. Dit doen wij via onze partner Pleitmeesters B.V. en de door haar ingeschakelde incassopartijen. Welwillende debiteuren geven wij, binnen onze mogelijkheden, uitzicht op een schuldenvrije toekomst.

Onze incassobenadering

De mogelijke oplossing tot een schuldenvrije toekomst begint bij de dialoog. Samen kijken we naar het ontstaan van uw vordering en uw persoonlijke financiële situatie. Vervolgens zoeken wij een passende betaaloplossing. We staan open voor suggesties van welwillende debiteuren om betalingsachterstanden te voldoen binnen duidelijke kaders. Uitgangspunt hiervoor is dat beide partijen helder communiceren en dat u volledig inzage geeft in uw financiële situatie.

Onze partner Pleitmeesters

AMP heeft de werkzaamheden uitbesteed aan Pleitmeesters B.V. Dit bedrijf is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen (www.nvio.nl) en heeft een vergunning van de AFM. Pleitmeesters verricht (ook via incassopartners) voor AMP de incasso-activiteiten. U kunt hierbij denken aan het sluiten van betalingsregelingen of het geven van een toelichting op uw betaalachterstand.

Heeft u een bericht ontvangen van AMP over een betaalachterstand? Klik dan HIER of op het logo van Pleitmeesters zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.AMP doet hierbij een sociale belofte om alles in het werk stellen om realistische betaaloplossingen af te spreken met welwillende debiteuren. Wij vragen van u medewerking en transparantie. Dan krijgt u van ons aandacht, duidelijkheid en een passende oplossing voor de openstaande schuld. Wilt u een betaaloplossing of hulp, neem dan contact op met Pleitmeesters.

Visie op schuldenproblematiek

AMP streeft ernaar om in contact te komen met elke debiteur om vervolgens op basis van de huidige leefomstandigheden te komen tot een passende betaaloplossing. Wij hebben drie uitgangspunten geformuleerd, die aan de basis liggen van een betaaloplossing en hoe wij omgaan met debiteuren.

Uitgangspunt 1:
Communicatie

Communicatie over de achtergrond van de schuld en uw huidige financiële situatie is het startpunt voor mogelijke oplossing. Op basis van de dialoog kunnen we duidelijkheid creëren in uw problematische schuldensituatie. Wij doen u een sociale belofte. Indien u openheid van zaken geeft en duidelijk met ons communiceert, dan zijn wij bereid om gezamenlijk tot een passende betaaloplossing te komen. Vereiste is wel dat wij over alle relevante en juiste informatie beschikken en dat u met ons in gesprek blijft.

Uitgangspunt 2:
Sociale belofte

Het incasseren van betalingsachterstanden kan tot frustratie leiden. Niet iedereen is bij machte betaalachterstanden direct te voldoen. AMP hanteert een rechtvaardig incassobeleid, dit noemen wij onze sociale belofte. Indien u met ons in gesprek blijft, dan zijn wij bereid om u te helpen aan de hand van ons incassobeleid. Wij kijken niet alleen naar het inningsresultaat, maar ook naar uw huidige financiële situatie. Ons incassobeleid en de sociale belofte is van toepassing op elke incassopartij die via Pleitmeesters wordt ingeschakeld.

Uitgangspunt 3:
Compliance

AMP en Pleitmeesters hebben een compliant proces hoog in het vaandel staan. Dit betekent niet alleen dat wij voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook dat wij integer willen handelen. Wij willen het juiste doen, ook als er niemand meekijkt. Deze cultuur wordt gedragen door de directie en al onze medewerkers. Onze Compliance Officer houdt continu toezicht op een compliant en verantwoorde bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor de incassopartners die wij inschakelen. Ons verantwoorde incassobeleid en de sociale belofte staan centraal.

Contact via Pleitmeesters

AMP heeft alle werkzaamheden die betrekking hebben op het oplossen van de betalingsachterstand uitbesteed aan Pleitmeesters. Indien u contact wilt over een betalingsachterstand of indien u een klacht heeft, dan verwijzen wij u naar Pleitmeesters.

Klik hier voor het contact formulier